PRZEDMIOTY Tryb studiowania   Szablon kodu   lub nazwy    

Szablon - wzorzec, w którym znak podkreślenia zastępuje dowolną literę.    


Kod NazwaSzablon 
DALG LI0Algebra dla informatyków0Wybierz
DALI LI0Wstęp do algebry liniowej i geometrii0Wybierz
DANI LI1Analiza matematyczna dla informatyków 10Wybierz
DANI LI2Analiza matematyczna dla informatyków 20Wybierz
DARK LI0Architektura systemów komputerowych0Wybierz
DASD LI0Algorytmy i struktury danych0Wybierz
DAUT LI0Automaty i języki formalne0Wybierz
DBAD LI0Bazy danych0Wybierz
DBHP LW0BHP i przysposobienie biblioteczne 0Wybierz
DEGZ LI0Egzamin dyplomowy1Wybierz
DFAK LI2Przedmiot fakultatywny B1Wybierz
DFAK LI1Przedmiot fakultatywny A1Wybierz
DFAK LI0Przedmiot fakultatywny B1Wybierz
DFAK LI3Przedmiot fakultatywny B1Wybierz
DFAT II1Przedmiot fakultatywny B - z nauk technicznych1Wybierz
DFAT II2Przedmiot fakultatywny A - z nauk technicznych1Wybierz
DFIZ II0Fizyka dla informatyków0Wybierz
DGRK LI0Grafika komputerowa i wizualizacja0Wybierz
DHUM LW1Przedmiot z nauk humanistycznych1Wybierz
DHUM LW2Przedmiot z nauk humanistycznych1Wybierz
DINO LI0Inżynieria oprogramowania0Wybierz
DJOB LI1Język angielski 10Wybierz
DJOB LI2Język angielski 20Wybierz
DJOB LI3Język angielski 30Wybierz
DJOB LI4Język angielski 40Wybierz
DJPP LI0Języki i paradygmaty programowania0Wybierz
DKCK LI0Komunikacja człowiek-komputer0Wybierz
DLOG LI0Podstawy logiki i teorii mnogości0Wybierz
DMAD LI0Matematyka dyskretna0Wybierz
DMEN LI0Elementy metod numerycznych0Wybierz
DNIF LI0Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki0Wybierz
DNIF LI1Narzędzia informatyki0Wybierz
DPEE II0Podstawy elektroniki i elektrotechniki0Wybierz
DPOB LI0Programowanie obiektowe0Wybierz
DPPR LI0Podstawy programowania0Wybierz
DPRO II1Inżynierski projekt zespołowy0Wybierz
DPRO II2Inżynierski projekt zespołowy - cd.0Wybierz
DSEM LI0Seminarium dyplomowe0Wybierz
DSIK LI0Sieci komputerowe0Wybierz
DSOP LI0Systemy operacyjne0Wybierz
DSPE II5Przedmiot specjalizacyjny 51Wybierz
DSPE LI1Przedmiot specjalizacyjny 11Wybierz
DSPE LI2Przedmiot specjalizacyjny 21Wybierz
DSPE LI3Przedmiot specjalizacyjny 31Wybierz
DSPE LI4Przedmiot specjalizacyjny 41Wybierz
DSTA LI0Elementy statystyki0Wybierz
DSWB II0Systemy wbudowane0Wybierz
DSZI LI0Sztuczna inteligencja0Wybierz
DTAS LI0Technologie aplikacji serwerowych0Wybierz
DWFI LW1Wychowanie fizyczne 11Wybierz
DWFI LW2Wychowanie fizyczne 21Wybierz
DWFI LW3Wychowanie fizyczne 31Wybierz
DWRP LI0Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa0Wybierz
DZSI LI0Ochrona własności intelektualnych0Wybierz
DJOB LI5Język angielski 50Wybierz
DEPR LI0Elementy przedsiębiorczości0Wybierz
DPRO LI0Projekt dyplomowy0Wybierz
DRME LI0Repetytorium z matematyki elementarnej0Wybierz
DPRA LI0Praktyka zawodowa0Wybierz
DSPE II1Przedmiot specjalizacyjny I11Wybierz
DSPE II2Przedmiot specjalizacyjny I21Wybierz
DSPE II3Przedmiot specjalizacyjny I31Wybierz
DSPE II4Przedmiot specjalizacyjny I41Wybierz
DBHP UI0Bezpieczeństwo i higiena pracy0Wybierz
DASI UI0Analiza wybranych systemów informatycznych0Wybierz
DLMI UI0Logika matematyczna w informatyce0Wybierz
DSEM UI1Seminarium magisterskie 10Wybierz
DJOB UI1Język angielski 1 (inf)0Wybierz
DSTD UI0Struktury dyskretne0Wybierz
DTSI UI1Tworzenie systemów informatycznych + projekt0Wybierz
DJOB UI2Język angielski 2 (inf)0Wybierz
DSPE UI1Przedmiot specjalizacyjny 11Wybierz
DFAZ UI1Przedmiot z zastosowań informatyki1Wybierz
DSEM UI2Seminarium magisterskie 20Wybierz
DTSI UI2Tworzenie systemów informatycznych - projekt0Wybierz
DPRO UI0Projekt - magisterski0Wybierz
DFAK UI1Przedmiot fakultatywny 21Wybierz
DMON UI1Przedmiot monograficzny1Wybierz
DSPE UI2Przedmiot specjalizacyjny 21Wybierz
DSPE UI3Przedmiot specjalizacyjny 31Wybierz
DSEM UI3Seminarium magisterskie 30Wybierz
DFAK UI2Przedmiot fakultatywny 31Wybierz
DSPE UI4Przedmiot specjalizacyjny 41Wybierz
DFAK UI3Przedmiot fakultatywny 31Wybierz
DEGZ UI0Egzamin magisterski1Wybierz
DINT UI0Systemy inteligentne0Wybierz
DBSK UI0Bezpieczeństwo systemów komputerowych0Wybierz
DAPS UI0Algorytmika w projektowaniu systemów0Wybierz
DPPM UI0Przygotowanie pracy magisterskiej1Wybierz
DEPR UW0Elementy przedsiębiorczości0Wybierz
DFAK UI0Przedmiot fakultatywny 11Wybierz
DFAT II3Przedmiot fakultatywny B - inżynierski1Wybierz
DLSZ UI0Laboratorium Systemów Rozmytych0Wybierz
DALK LI0Algorytmy kombinatoryczne0Wybierz
DALR LI0Algorytmy rozproszone0Wybierz
DASZ LI0Algorytmy szeregowania0Wybierz
DAPO LI0Analiza i projektowanie obiektowe0Wybierz
DDSP LI0Dyscyplina programowania0Wybierz
DGRS LI0Algorytmiczna teoria grafów0Wybierz
DGED LI0Gromadzenie i eksploracja danych0Wybierz
DKOM LI0Kombinatoryka0Wybierz
DKRP LI0Kryptografia0Wybierz
DMUL LI0Multimedia0Wybierz
DOPD LI0Optymalizacja dyskretna0Wybierz
DPJN LI0Przetwarzanie języka naturalnego0Wybierz
DPOD LI0Przetwarzanie obrazów cyfrowych i dźwięku0Wybierz
DRSO LI0Rozproszone systemy operacyjne0Wybierz
DSMO LI0Sieci mobilne i sieci P2P0Wybierz
DCAL UM0C*-algebry przez przykłady0Wybierz
DTEO LI0Teoria obliczeń0Wybierz
DBPI LI0Bezpieczeństwo protokołów i systemów informatycznych0Wybierz
DMIN LI0Modelowanie i przetwarzanie informacji nieprecyzyjnej0Wybierz
DPIS LI0Projektowanie internetowych systemów informacyjnych0Wybierz
DBHP LM0BHP i przysposobienie biblioteczne0Wybierz
DRME LM0Repetytorium z matematyki elementarnej0Wybierz
DWMA LM0Wstęp do matematyki0Wybierz
DLOG LM0Logika i teoria mnogości0Wybierz
DANA LM1Analiza matematyczna 10Wybierz
DANA LM2Analiza matematyczna 20Wybierz
DANA LM3Analiza matematyczna 30Wybierz
DROR LM1Równania różniczkowe 0Wybierz
DALG LM0Wstęp do algebry i teorii liczb0Wybierz
DALI LM1Algebra liniowa 10Wybierz
DGEO LM0Geometria analityczna 0Wybierz
DTOP LM0Elementy topologii i geometrii różniczkowej0Wybierz
DALG LM1Algebra10Wybierz
DALI LM2Algebra liniowa 20Wybierz
DRAP LM0Rachunek prawdopodobieństwa0Wybierz
DEST LM0Elementy statystyki0Wybierz
DTEI LM0Technologia informacyjna0Wybierz
DEMN LM0Elementy metod numerycznych0Wybierz
DAPR LM0Algorytmy i programowanie0Wybierz
DJOB LM1Język obcy 11Wybierz
DJOB LM2Język obcy 21Wybierz
DJOB LM3Język obcy 31Wybierz
DJOB LM4Język obcy 41Wybierz
DJOB LM5Język obcy 51Wybierz
DOWI LM0Ochrona własności intelektualnej0Wybierz
DOEP LM0Elementy przedsiębiorczości0Wybierz
DHUM LM1Przedmiot humanistyczny 11Wybierz
DSPE LM1Przedmiot specjalizacyjny 11Wybierz
DSPE LM2Przedmiot specjalizacyjny 21Wybierz
DSPE LM3Przedmiot specjalizacyjny 31Wybierz
DSPE LM4Przedmiot specjalizacyjny 41Wybierz
DFAA LM1Przedmiot fakultatywny A-11Wybierz
DFAA LM2Przedmiot fakultatywny A-21Wybierz
DFAA LM3Przedmiot fakultatywny A-31Wybierz
DFAA LM4Przedmiot fakultatywny A-41Wybierz
DFAB LM1Przedmiot fakultatywny B-11Wybierz
DFAB LM2Przedmiot fakultatywny B1Wybierz
DSEM LM0Seminarium licencjackie0Wybierz
DEGZ LM0Przygotowanie pracy i egzaminu licencjackiego1Wybierz
DPRA LM0Praktyka zawodowa0Wybierz
DAFP LM0Arytmetyka finansowa i analiza portfela0Wybierz
DALU LM0Podstawy algebry uniwersalnej0Wybierz
DAWR LM0Analiza wariancji i regresji0Wybierz
DFUN LM0Funkcje analityczne0Wybierz
DGEL LM0Geometria elementarna0Wybierz
DIFI LM0Inżynieria finansowa0Wybierz
DKOM LM0Kombinatoryka0Wybierz
DMAK LM0Matematyka aktuarialna0Wybierz
DMDF LM0Modelowanie procesów finansowych0Wybierz
DMDN LM0Matematyka dyskretna dla nauczycieli0Wybierz
DPAS LM0Pakiety statystyczne0Wybierz
DPEK LM0Ekonomia0Wybierz
DPLD LM0Planowanie doświadczeń0Wybierz
DPLN LM0Podstawy logik nieklasycznych0Wybierz
DSCF LM0Szeregi i całki Fouriera0Wybierz
DSSU LM0Statystyczne systemy uczące0Wybierz
DTCG LM0Teoria ciał i teoria Galois0Wybierz
DTEG LM0Teoria gier0Wybierz
DTGR LM0Teoria grafów0Wybierz
DTLI LM0Teoria liczb0Wybierz
DTOT LM0Topologia0Wybierz
DWMM LM0Wybrane metody matematyczne - teoria i praktyka0Wybierz
DOJO LM0Język obcy0Wybierz
DOPZ LM0Praktyka zawodowa 0Wybierz
DBHP UM0BHP0Wybierz
DTEM UM0Teoria miary i całki0Wybierz
DFUN UM0Funkcje analityczne0Wybierz
DANF UM0Analiza funkcjonalna0Wybierz
DTOP UM0Topologia0Wybierz
DALG UM0Algebra 0Wybierz
DJOB UM1Język angielski 1 (matematyka)0Wybierz
DJOB UM2Język angielski 2 (matematyka)0Wybierz
DFAA UM1Przedmiot fakultatywny A 11Wybierz
DFAA UM2Przedmiot fakultatywny A 21Wybierz
DFAA UM3Przedmiot fakultatywny A 31Wybierz
DFAA UM4Przedmiot fakultatywny A 41Wybierz
DFAA UM5Przedmiot fakultatywny A 51Wybierz
DFAB UM1Przedmiot fakultatywny B 11Wybierz
DFAB UM2Przedmiot fakultatywny B 21Wybierz
DSPE UM1Przedmiot specjalizacyjny 11Wybierz
DSPE UM2Przedmiot specjalizacyjny 21Wybierz
DSPE UM3Przedmiot specjalizacyjny 31Wybierz
DSPE UM4Przedmiot specjalizacyjny 41Wybierz
DSPE UM5Przedmiot specjalizacyjny 51Wybierz
DSPE UM6Przedmiot specjalizacyjny 61Wybierz
DSEM UM1Seminarium magisterskie 10Wybierz
DSEM UM2Seminarium magisterkie 20Wybierz
DSEM UM3Seminarium magisterkie 30Wybierz
DSEM UM4Seminarium magisterkie 40Wybierz
DEGZ UM0Przygotowanie do egzaminu magisterskiego1Wybierz
DADA UM0Analiza danych0Wybierz
DMMB UM0Metody matematyczne w naukach biologicznych0Wybierz
DPSY LM1Psychologia zagadnienia ogólne0Wybierz
DANM UM0Analiza macierzowa0Wybierz
DRQR UM0Wstęp do rachunku quasi-różniczkowego0Wybierz
DEFI UM0Ekonometria finansowa0Wybierz
DEKM UM0Elementy ekonomii matematycznej0Wybierz
DFIZ UM0Elementy fizyki0Wybierz
DPSY UM0Psychologia - III i IV etap edukacji0Wybierz
DGPB UM0Geometria przestrzeni Banacha i jej zastosowania0Wybierz
DPSY LM2Psychologia - II etap edukacji0Wybierz
DHFM UM0Historia i filozofia matematyki0Wybierz
DKOG UM0Kohomologia Galois0Wybierz
DMLI UM0Modele liniowe0Wybierz
DROR UM0Równania różniczkowe cząstkowe0Wybierz
DSFD UM0Statystyczne funkcje decyzyjne0Wybierz
DSMF UM0Metody stochastyczne matematyki finansowej0Wybierz
DSTA UM0Statystyka matematyczna0Wybierz
DTGR UM0Teoria grafów 20Wybierz
DTRA UM0Teoria Ramseya0Wybierz
DTRU UM0Teoria ryzyka w ubezpieczeniach0Wybierz
DTSP UM0Teoria spektralna0Wybierz
DUMM LW0Umiejętności miękkie: przedsiębiorczość, negocjacje, skuteczność w działaniu0Wybierz
DZMA UM0Wybrane zagadnienia matematyki aktuarialnej0Wybierz
DDYM LM1Dydaktyka matematyki 10Wybierz
DDYM LM2Dydaktyka matematyki 20Wybierz
DKME LM0Konwersatorium z matematyki elementarnej0Wybierz
DPSM LM1Praktyka śródroczna 1 - matematyka0Wybierz
DPSM LM2Praktyka śródroczna 2 - matematyka0Wybierz
DPCM LM0Praktyka ciągła - matematyka0Wybierz
DPED LM1Pedagogika- zagadnienia ogólne 10Wybierz
DPED LM2Pedagogika zagadnienia ogólne 20Wybierz
DPED LM3Pedagogika - II etap edukacji 0Wybierz
DPPE LM0Praktyka psychologiczno-pedagogiczna0Wybierz
DEMG LM0Emisja głosu0Wybierz
DBHP LM1BHP, pierwsza pomoc i odpowiedzialność prawna opiekuna0Wybierz
DPED UM0Pedagogika - III i IV etap edukacji0Wybierz
DDYM UM0Dydaktyka matematyki0Wybierz
DMAS UM0Matematyka Szkolna0Wybierz
DPSM UM1Praktyka śródroczna 1 - matematyka0Wybierz
DPSM UM2Praktyka śródroczna 2 - matematyka0Wybierz
DPCM UM0Praktyka ciągła - matematyka0Wybierz
DASL UI0Administracja serwerami sieciowymi Linux0Wybierz
DEGO LI0E-gospodarka - narzędzia i bezpieczeństwo0Wybierz
DFIL LW0Wstęp do filozofii0Wybierz
DHIF LW0Historia i filozofia informatyki0Wybierz
DISI UI0Inteligentne systemy informacyjne0Wybierz
DKDA UI0Wprowadzenie do kompresji danych0Wybierz
DLSM LI0Laboratorium systemów mobilnych0Wybierz
DNAL UI0Numeryczna algebra liniowa0Wybierz
DOPT UI0Optymalizacja0Wybierz
DTAUTłumaczenie automatyczne0Wybierz
DIWP UM0Informatyczne wspomaganie pracy matematyka0Wybierz
DWZZ UM0Wybrane zagadnienia z zastosowań matematyki0Wybierz
DPTO UI0Przetwarzanie obrazów0Wybierz
DPTS UI0Przetwarzanie sygnałów0Wybierz
DPTX UI0Przetwarzanie tekstu0Wybierz
DPZR UI0Przetwarzanie zdalne i rozproszone0Wybierz
DSNE LI0Wprowadzenie do teorii sieci neuronowych0Wybierz
DTEO UI0Teoria obliczeń0Wybierz
DZJN UI0Zastosowania informatyki w przetwarzaniu języka naturalnego0Wybierz
DZPI UI0Zarządzanie projektem informatycznym0Wybierz
DALP UI0Algorytmy probabilistyczne0Wybierz
DKTT UM0K-teoria topologiczna0Wybierz
DTIE LM0Technologia informacyjna w edukacji0Wybierz
DTXL LI0Technologie XML0Wybierz
DRPR UM0Rachunek prawdopodobieństwa 20Wybierz
DFAN UM0Funkcje analityczne 20Wybierz
DKEL UM0Arytmetyka krzywych eliptycznych 0Wybierz
DBIF UI0Bezpieczeństwo informatyczne0Wybierz
DBPU UI0Bezpieczne programowanie i utrzymanie aplikacji0Wybierz
D000 UM0Wymagania wstępne1Wybierz
DLWK UI0Laboratorium Widzenia Komputerowego0Wybierz
DNEL LI0Narzędzie elerningowe 0Wybierz
DPPE UM0Praktyka psychologiczno-pedagogiczna0Wybierz
DMRA UI0Zaawansowane metody raportowania0Wybierz
DMUB UI0Programowanie w VB0Wybierz
DRWI LI0Robotyka0Wybierz
DKTL UM0Kombinatoryczna teoria liczb0Wybierz
DTOS UM0Teoria operatorów0Wybierz
DREM LM0Repetytorium z matematyki0Wybierz
DMDD UM0Matematyka Dyskretna 20Wybierz
DREM LI0Repetytorium z matematyki0Wybierz
DAHA UMSAnaliza harmoniczna0Wybierz
DBHP LN0BHP i przysposobienie biblioteczne0Wybierz
DJOB LN2Język obcy 2 (dla nauczycieli)1Wybierz
DJOB LN3Język obcy 3 (dla nauczycieli)1Wybierz
DJOB LN4Język obcy 4 (dla nauczycieli)1Wybierz
DRME LN0Repetytorium z matematyki elementarnej0Wybierz
DANA LN1Analiza matematyczna 10Wybierz
DALG LN0Wstęp do algebry i teorii liczb0Wybierz
DWMA LN0Wstęp do logiki i teorii mnogości0Wybierz
DTEI LN0Technologie informacyjne0Wybierz
DAPR LN0Algorytmy i programowanie0Wybierz
DALI LN0Algebra liniowa 10Wybierz
DGEO LN0Geometria analityczna0Wybierz
DJOB LN1Język obcy 1 (dla nauczycieli)1Wybierz
DWFI LN1Wychowanie fizyczne 11Wybierz
DWFI LN2Wychowanie fizyczne 21Wybierz
DPED LN1Pedagogika- zagadnienia ogólne 10Wybierz
DPSY LN1Psychologia zagadnienia ogólne1Wybierz
DANA LN2Analiza matematyczna 20Wybierz
DANA LN3Analiza matematyczna 30Wybierz
DPED LN2Pedagogika - II etap edukacji0Wybierz
DPSY LN2Psychologia - II etap edukacji0Wybierz
DPPE LN0Praktyka psychologiczno-pedagogiczna0Wybierz
DBAD LN0Bazy danych0Wybierz
DRAP LN0Rachunek prawdopodobiństwa0Wybierz
DTIE LN0Technologia informacyjna w edukacji0Wybierz
DALG LN1Algebra 10Wybierz
DEST LN0Elementy statystyki0Wybierz
DLOG LN0Logika matematyczna0Wybierz
DPSM LN1Praktyka śródroczna 1 -matematyka0Wybierz
DKME LN0Konwersatorium z matematyki elementarnej0Wybierz
DBHP LN1BHP, pierwszapomoc i odpowiedzialność prawna opiekuna0Wybierz
DTOP LN0Elementy topologii i geometrii różniczkowej0Wybierz
DEMG LN0Emisja głosu0Wybierz
DDYM LN1Dydaktyka matematyki 20Wybierz
DPSM LN2Praktyka śródroczna 2 - matematyka0Wybierz
DPSM LN3Praktyka ciągła - matematyka0Wybierz
DPSI LN1Praktyka ciągła - informatyka0Wybierz
DEMN LN0Elementy metod numerycznych0Wybierz
DGEL LN0Geometria elementarna0Wybierz
DROR LN0Równania różniczkowe0Wybierz
DFAA LN1Przedmiot fakultatywny A-10Wybierz
DFAA LN2Przedmiot fakultatywny A-20Wybierz
DPAM LN0Pakiety matematyczne0Wybierz
DBHP UN0BHP0Wybierz
DSEM UN1Seminarium magisterskie 10Wybierz
DSEM UN2Seminarium magisterskie 20Wybierz
DSEM UN3Seminarium magisterskie 30Wybierz
DSEM UN4Seminarium magisterskie 40Wybierz
DEGZ UN0Przygotowanie do egzaminu magisterskiego0Wybierz
DPED UN0Pedagogika - III i IV etap edukacji0Wybierz
DPSY UN0Psychologia - III i IV etap edukacji0Wybierz
DPPE UN0Praktyka psychologiczno-pedagogiczna0Wybierz
DPSM UN1Praktyka śródroczna 1 - matematyka0Wybierz
DPSM UN2Praktyka śródroczna 2 - matematyka0Wybierz
DPSM UN3Praktyka ciągła - matematyka0Wybierz
DPSI UN1Praktyka śródroczna 1 - informatyka0Wybierz
DPSI UN2Praktyka ciągła - informatyka0Wybierz
DDYM UN0Dydaktyka matematyki 10Wybierz
DDYM UN1Dydaktyka matematyki 20Wybierz
DDYI UN0Dydaktyka informatyki0Wybierz
DANF UN0Analiza funkcjonalna0Wybierz
DFUN UN0Funkcje analityczne0Wybierz
DTOP UN0Topologia0Wybierz
DALG UN0Algebra0Wybierz
DTEM UN0Teoria miary i całki0Wybierz
DMAS UN0Matematyka szkolna 10Wybierz
DEPR UN0Elementy przedsiębiorczości0Wybierz
DNIN UN0Narzędzia informatyki dla nauczycieli0Wybierz
DBSK UN0Bezpieczeństwo systemów komputerowych0Wybierz
DFAZ UN0Przedmiot z zastosowań informatyki0Wybierz
DAPS UN0Algorytmika w projektowaniu systemów0Wybierz
DINT UN0Systemy inteligentne0Wybierz
DINS UN0 Wybrane zagadnienia z zastosowań matematyki0Wybierz
DWZZ UN0Wybrane zagadnienia z zastosowań matematyki0Wybierz
DSPE UN0Wykład specjalizacyjny 11Wybierz
DSPE UN2Wykład specjalizacyjny 21Wybierz
DFAA UN1Przedmiot fakultatywny A1Wybierz
DJOB UN1Język obcy 1 (dla nauczycieli)0Wybierz
DJON UN2Język obcy 2 (dla nauczycieli)0Wybierz
DKAS UN0Infrastruktura sieciowa0Wybierz
DKEA LI0Kodowanie efektywnych algorytmów0Wybierz
DFAB UI0Przedmiot fakultatywny B - z nauk technicznych1Wybierz
DJPP LN0Języki i paradygmaty programowania0Wybierz
DDYM LN0Dydaktyka matematyki 10Wybierz
DDYI LN0Dydaktyka informatyki0Wybierz
DEPR LN0Elementy przedsiębiorczości0Wybierz
DOWI LN0Ochrona własności intelektualnej0Wybierz
DSEM LN0Seminarium licencjackie0Wybierz
DEGZ LN0Przygotowanie pracy i egzaminu licencjackiego0Wybierz
DSOS LN0Systemy operacyjne i sieci komputerowe0Wybierz
DPSI LN0Praktyka śródroczna 2 - informatyka0Wybierz
DMDN LN0Matematyka dyskretna dla nauczycieli0Wybierz
DSPE UI5Przedmiot specjalizacyjny 51Wybierz
DKAS UI0Infrastruktura sieciowa0Wybierz
DSEM UI0Seminarium magisterskie 10Wybierz
DMAS UN1Matematyka szkolna 20Wybierz
DIWN UN0Informatyczne wspomaganie pracy nauczyciela0Wybierz
DEBA UI0Fundamentals of Magento Development0Wybierz
DWZA UNOWybrane zagadnienia z analizy matematycznej0Wybierz
DAZE UM0Analiza zespolona0Wybierz
DODW UM0Odwzorowania wielowartościowe0Wybierz
DUMZ UI0Uczenie maszynowe0Wybierz
DAPM UI0Algorytmy przyblizone i metaheurystyczne0Wybierz
DASP LI0Algorytmika systemów produkcyjnych0Wybierz
DPTZ UI0Podstawy teorii złożoności0Wybierz
DKRZ UN0Konwersatorium rozwiązywania zadań matematycznych0Wybierz