Ramy kwalifikacji   

System tworzenia i prezentacji Ram Kwalifikacji Wydziału Matematyki i Informatyki. W systemie zakończono opracowywanie programów studiów, przygotowano sylabusy wszystkich przedmiotów oferowanych przez Wydział.

Trwa przygotowywanie wersji angielskich.